ALFÖLDY JENŐ

(1939, Budapest)

Kritikus, monográfus, esszéíró

A Hét Krajcár Kiadónál megjelent kötetei:

Templomépítők - Költők, könyvek versek (2006)


1969 és 1991 között újságíró; tankönyvíró (a 11-14 éves korosztálynak). 1939 július 28-án született Budapesten. Fényképész munkája mellett esti tagozaton végezte el az egyetemet az ELTE Bölcsészkarán. Két évtizeden át az Élet és Irodalom versrovatát gondozta. Dolgozott a Magvetőnél és a Nemzeti Tankönyvkiadóban, utóbbi helyen 2002 óta nyugdíjasként. 1984-ben József díjat kapott. Kritikákat, monográfiákat, verselemzéseket, pályaképeket és irodalmi esszéket ír. Publikációinak gyakoribb lelőhelyei 1991 óta: Kortárs, Hitel, Tekintet, Tiszatáj, Könyvhét, C.E.T., Eső, Agria stb. Munkájának centrumában annak a vizsgálata áll, hogy milyen emberi értékeket hordoz a magyar irodalom, és miként képviseli a demokratikusan értelmezett nemzeti kultúra eszményét. Érdeklődése homlokterében a 20–21. századi irodalom áll, különösen a költői műnemben. Monográfia terjedelemben a következő szerzőkről írt: Benjámin László, Csanádi Imre, Illyés Gyula, József Attila, Kálnoky László. Az általa módszeresen, nagyobb terjedelemben vagy több alkalommal vizsgált szerzők névsora az előbb említettek mellett:
Költők: Ady Endre, Ágh István, Baán Tibor, Benke László, Benkő Attila, Bertók László, Csontos János, Csorba Győző, Ferencz Győző, Gergely Ágnes, Hajnal Anna, Határ Győző, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Kerék Imre, Kiss Anna, Konczek József, Mezei András, Marsall László, Nagy Gáspár, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Pék Pál, Petri György, Rába György, Ratkó József, Simon István, Simonyi Imre, Szabó Lőrinc, Szepesi Attila, Szőcs Géza, Tamási Lajos, Tandori Dezső, Tornai József, Utassy József, Vas István, Pilinszky János, Vihar Béla, Weöres Sándor, Zelk Zoltán.
Prózaírók: Balázs József, Bertha Bulcsu, Domokos Mátyás, Gyertyán Ervin, Kertész Ákos, Lázár Ervin, Szappanos Gábor, Száraz György, Szerb Antal, Tüskés Tibor, Valachi Anna, Varga Domokos.
Legutóbbi tanulmánykötete a Hét Krajcár kiadásában: Templomépítők. – Költők, könyvek, versek. Készülőben: Csanádi Imre költői világa I–II.