Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Bárány Tamás
Zsibvásár
versek prózában, félpercesek
963 8250 52 0
2000
A/5
151 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
780 Ft
 
Internetes ár:
624 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

„Bárány Tamás annak a novella-iskolának tudatos folytatója, amelynek alapjait a legnagyobb –  Maupassant – vetette meg, amelyet nálunk legrangosabban Kosztolányi képviselt, amely a lélekrajz, a mikropszichológia igényét párosította az irodalmi megformálás, a csattanóra kihegyezett, szellemes meseszövés, a pontos, kifejező és a stílromantika túlzásaitól mentes >üvegstílus< követelményeivel.
…Bárány egy olyan korban bizonyult e hagyományok őrzőjének, amikor a pszichologizálás, az esztétizálás, a moralizálás – vagyis voltaképpen mindaz, ami az író specifikus nyersanyagát alkotja – elutasító gyanakvásban részesült, az öncélú, az elvont, a kispolgári jelzőket kapta epiteton ornansként.” Gyertyán Ervin 1967

„Bárány Tamás gyanús író. Roppant olvasmányos, széles tábora van, s ugyanakkor elmélyült, nagy emberismerettel megáldott, míves és igényes művész. Népszerúség és művészi komolyság, szórakoztatás és gondolatiság nem fér össze az eluralkodott esztétikai Prokrusztész-ágy fabrikálók szerint. Szokatlan egyéniségét az irodalomtörténet sem tudta besorolni.; népi írónak semmiképp nem mondható, urbánusnak sem, művészi irányzatokba sem fér bele, írt nagyrealista regényt éppenúgy, mint szürrealista kísérletet, a legmodernebb analitikus módszerekkel élő lélektani regényt és elragadó pikareszket, amely sok évszázados múltban gyökerezik. Igazából azt is nehéz eldönteni, hogy epikus vagy drámai alkat-e. ötven év alatt írt verset, novellát, regényt, színművet, esszét, paródiát, ötven kötetnyit, nem tudom eldönteni, mit szeressek jobban roppant életművéből.” Szalay Károly 1992

 
Kritikák, recenziók

Kritika

[...] Bárány Tamás [...] most "egyperces" írásait gyûjtötte kötetbe Zsibvásár címmel, megannyi frappáns, színes, szellemes, groteszk és elgondolkodtató "kisnovellát", publicisztikai írást, szösszenetet, glosszát. Az ember jókat mulat a kötet olvastán, de a mosoly nemegyszer arcára fagy, mert Bárány olyan politikus, sõt szinte statisztikus pontossággal foglalja össze hétköznapjaink számtalan "nemzeti" problémáját, hogy nincs az a napilapi vezércikk-gyűjtemény, mely versenyezhetne vele. De nem veszi el életkedvünket, mert akárcsak Baranyinál, az író derűs életszemléletének fénye sugárzik minden kis írásra. Kevés konkrétabban politikus, de korántsem pártpolitikai publicisztika olvasható manapság; mind szépírói életműbe illeszkedõ, mégis inkább filozofikus, bájos morfondírozás. (Kristó Nagy István)
___________________________________________
Forrás: http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/2008-9/2008-94.html#kni
Megjelent: Kristó Nagy István: Kritikai körkép Tizenkét könyvről
                    Ezredvég, X. évfolyam 8-9. szám - 2000. augusztus-szeptember