újdonságokelőkészületbenmeghívófórumhírlevélkatalógusoldaltérkép
a kiadórólkönyveinkszerzőkhíreksajtószobaarchívumpartnerekrendeléskapcsolat

     Dokumentum: Benke László: Varga Domokos feltámadása »
        Varga Domokos művei                                                                                      
1480 Ft

 


Édesanyám sok szép szava

Késő öregségében, kilencvenöt évesen halt meg a hajdani Magay Mariska, de regénybeli vallomásait még annál is később, századik születésnapjának az éjszakáján mondja el író-fiának. Szellemárnyként őt ekkor már nem köti sem társadalmi konvenció, sem családi tapintat, sem személyes szégyen: úgy eleveníthet meg mindent, ahogy a maga idején élte át, vagyis gyerek és kislány és nagylány korában. Nyíltan szól önmagáról is, a külső-belső kibontakozásáról, egészen a nászéjszakájáig. De családja történetét és a békebeli - majd az első világháborúba sodródó - kisvárosi magyar világot is szinte karnyújtásnyi közelségbe hozza.
1380 Ft

 


Ritkaszép magyar népmesék

Mitől ritkaszépek ezek a mesék? Válogatójuk és csiszolgatójuk, Varga Domonkos így ír erről a kötet utószavában: Eszem ágában sem volt Benedek Elekkel, Illyés Gyulával és népmesekincsünk más jeles tolmácsolóival vetélkedni. Csak a magyarság gazdag képzeletvilágának örökségéből igyekeztem meríteni még egy jó maréknyit. Vagyis főleg olyan meséket szedegetni össze s mondani el - a magam módján, mégis hűségesen - a mai és a holnapi gyerekeknek, amelyek kevésbé közismertek, amelyek olyan értelemben is ritkaszépek, hogy nem könnyű a nyomukra akadni: ritkán bukkannak fel - ha egyáltalán felbukkannak - a lányainknak-fiainknak-unokáinknak szánt népszerű gyűjteményekben – írta nagyon szép könyvéről Varga Domokos.
1380 Ft

 


Kamaszkrónika – vallomások és tűnődések

"Egyetlen könyvemben sem tártam annyi szégyenem a világ elé, mint épp ebben! Kamaszgyerekeim idétlenségeit, kudarcait, kínjait nem adhattam ki az olvasóknak, hát kiadtam hajdani kamaszmagaméit... Így lettek ők e kötetben kicsit könnyedébben, vidámabban kamaszodó lények, mint a valóságban. S így lettem én látszólag: a nevelés minden titkában tájékozott, már-már bosszantóan magabiztos apa... Bocsáttassák meg nekem ez a látszat" - írta vallomásos könyvének első kiadása elé Varga Domokos.
elfogyott

 


Nem születtünk szülőnek

"Egyikünk sem született szülőnek, s később sem igen tanultuk ezt a mesterséget. Csak úgy belejöttünk valahogy - már aki belejött - az anyaságba-apaságba - mondja az író. Ő a nagyapaságba is bőven belejött azóta. Irigykedhetünk a 7 gyerek és a 23 unoka láttán, mondván: hát igen! Neki adott az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét ahhoz, hogy belenőjön a családfő szerepébe, adott neki olyan feleséget, aki mellett belejöhetett az íróságba is! Most már könnyen beszél... Van magához való emberi, nevelői szíve és esze, van képessége hozzá, hogy hosszú évtizedek összegyűjtött tapasztalatiból, töprengéseiből leszűrje a tanulságokat és tudása kiérlelt kincseit átadja nekünk..."
1380 Ft

 


Víg játék – végjáték (Varga Domokos válogatott művei)

Ki nem szeret nagyokat nevetni? Hát még másokat szívből megnevettetni? Mikor írni kezdtem ezt a könyvet 2001 tavaszán, nem is igen volt egyéb szándékom. Jó kedvét kelteni magamnak, másoknak, főként irodalmi, nyelvi játékokkal. A Lyukasóra lapban rovat is indult Játszótér címmel, hogy sorozatosan közölje ilyen írásaimat. Ez már szeptemberben történt, épp amikor kiderült, hogy baj van. Nem sokáig folytathatom ezt a vígjátékot. Tumorok falták fel a májam nagy részét. Néhány hónapom lehet még hátra.....
1380 Ft

 


Európa születése (Varga Domokos válogatott művei)

Varga Domonkos történelmi esszékötete az antik világ bomlásától az érett középkor elejéig kíséri végig azt a bonyolult folyamatot, amelynek eredményeként lassacskán létrejött mindnyájunk közös Európája. Keresi az egymást követő események mélyebb okait; többé-kevésbé rejtett összefüggéseket segít megértenünk, s otthonosabbá válnunk kontinensünk múltjának egy olyan korszakában, amelynek titkai mai ésszel nemegyszer szinte megfejthetetlennek látszanak.
1280 Ft

 


Kutyafülűek (Varga Domokos válogatott művei)

Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán fogant a budapesti Gyűjtőfogház úgynevezett Kisfogházában. Rövid kis kezdőfejezetét még szabadlábon írtam ugyan, valamikor 1956 nyarán, de magát a könyvet csak két évvel később kezdtem papírra vetni ott, abban az emeletes épületben, amelynek a tövében naponta folytak akkoriban az akasztások.

  
1380 Ft

 


Herman Ottó (Varga Domokos válogatott művei)

Géplakatos volt kezdetben, aztán fotográfus, s még a karzatról sem igen hallgathatott a tudományt. De Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorgalommal művelte ki magát, s lett végül is kora magyar tudományos életének egyik jelentős alakja...
1280 Ft

 


Fiúkfalva (Varga Domokos válogatott művei)

A háború épp hogy véget ért. Szüleiket vesztett csavargó gyerekek csatangolnak országszerte. Belőlük gyűjt össze egy csapatot Nagyfőnök (kevésbé ünnepelt nevén Bőrzsák). Jönnek a többiek is és úgy megtöltik a nekik rendelt rozzant tanyát Debrecen határában Ebesen, már alig férnek. Arról álmodoznak: falut alapítanak. Fiúkfalvát, ahol csupa hozzájuk hasonló csavargó él majd a maga uraként, a maga kenyerén.
1180 Ft

 


Íróiskola –Tollforgatás mesterfokon

Íróiskolánk - amelynek különben tanárok és diákok, újságírók és más betűvetők is jó hasznát vehetik - tőlük ellesett tanulságokkal van teli. Emellett a magam jóval szerényebb tollforgatói pályájának a tapasztalatai sem hiányoznak belőle. Mindebbe azonban nem kell izzadva, nyögve ásnia bele magát bárkinek. Olyan iskola ez, ahol inkább vidám beszélgetés folyik. No, nem lefetyelés. Nem olcsó duma. Ide csak annak érdemes jönnie, aki az eleven eszmecseréből, a fel- felszikrázó gondolatokból okulni is akar: hogyan adhatná át ő is minél elevenebben, szikrázóbban a maga eszméit, gondolatait, szíve sejtelmeit-sugallatait.
elfogyott

 


Tisztelt család –om, –od, –ja

A köztudat szerint a családban a szülők nevelik a gyerekeket. Valójában: a családi közösség neveli - több-kevesebb sikerrel - a szülőket is, a gyerekeket is. A család tagjai szerencsés esetben egymásra hangolódnak, s termékeny érzelmi-szellemi-erkölcsi kapcsolatba lépnek. Még szerencsésebb esetben ez a termékeny kapcsolat a serdülőkor éveiben is megmarad szülők és gyerekek között.


elfogyott

 


Kutyafülűek – És így tovább...
(Varga Domokos és Varga Domokos György - apa és fia könyve egy kötetben)

Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán fogant a budapesti Gyűjtőfogház úgynevezett Kisfogházában. Rövid kis kezdőfejezetét még szabadlábon írtam ugyan, valamikor 1956 nyarán, de magát a könyvet csak két évvel később kezdtem papírra vetni ott, abban az emeletes épületben, amelynek a tövében naponta folytak akkoriban az akasztások.

Mi lett a sorsa annak a népes családnak, az időközben felnőtt családtagoknak, akik hajdanában-danában, kicsi és még kisebb gyerekként – vagy éppen szülőként – főszereplői voltak egy méltán népszerű könyvnek, Varga Domokos Kutyafülűek című elbeszélésfüzérének.