Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Kuczka Péter
Seregek ura

versek
963 8250 42 1
1999
A/5
115 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
500 Ft
 
Internetes ár:
400 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

A prózaíróként, sci-fi szerzőként számon tartott Kuczka Péterről néhány éve derült ki, hogy költőként meglepően jelentős művet hozott létre. E most napvilágra került újabb "lelet" ismét meglepetést fog kiváltani a 20. század magyar líráját figyelők körében. Megtudják, hogy a szerző 1964 óta folyamatosan dolgozott egy nagyszabású poémán, melyben emléket állít a zsidóság 1935-1944 közötti megpróbáltatásainak. Mintha a közösség nevében a szómágiát vagy a maga számára a beszédterápiát művelné; azzal, hogy újra kimondja a kimondhatatlant, meg is semmisíti, és így megszabadulván a nyomasztó emléktől, maga is megkönnyebbül, visszatalál az emberi élethez, újra hinni kezd az alkotás értelmében.

Valóságos eposzi hévvel - és invokációval - kezdődik a 111 részes versfüzér. Valamennyi darab háromszor három soros strófa, Dante nagy művének tercináit utánzó versalakzat, a 20. századi pokolra szállás eposzának méltó formai kerete. A költő legelőbb fohászával erőt gyűjt a feladat megoldásához, a rémségek kibeszéléséhez, hogy híven ábrázolhassa a zsidóság emlékekben őrzött, végtelen fájdalmát, föltoluló keserűségét, gyászát, sőt dühét. Végtelenül panaszos kiáltás a 111 vers: a megbélyegzettség, a megaláztatás, az embertelenség miatt; amiatt, hogy családok szakadtak szét, hogy emberek ezreit deportálták, gettóba zárták, munkaszolgálatra hurcolták, hittel vallott magyarságukban megalázták, szeretteiket meggyilkolták. Kuczka perbe száll az Úrral, amiért hagyta, hogy ez megtörténhessen, de - és ez sajátos és kiemelendő vonása - perbe száll a zsidó nagytőkével is, amely annyi időn át érzéketlen volt a kisemberek nyomora iránt. És mégis remél, sőt hinni kezd; a korábban megtagadott, kigúnyolt vagy semmibe vett Úrhoz fordul, hozzá fohászkodik, tőle várja a megváltást, a tengernyi szenvedés megakasztását.

Az impresszionisztikus ábrázolatú, fájdalmasan vallomásos-fohászos, illetve emlékidéző versek hatalmas érzelmi hullámok hátán sodródnak előre, oda-vissza - a kínok tengerén, egy e századi alvilági, pokolbeli utazás emocionális epizódjait teremtve meg. Kuczka szólásában van valami Odüsszeusz alvilági bolyongásából, Dante infernójából, a zsidó vallás történetének metaforikus megpróbáltatásaiból, a kollektív szenvedéstörténet s megváltás-hit reminiszcenciáiból, a megélt és univerzálissá tágított fájdalom misztériumából. A Seregek Ura tehát nem mindennapi vállalkozás és költői teljesítmény...

Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk

 
Kritikák, recenziók

feltöltés alatt