Regény2200 Ft
 

Zsila Ágnes
Sötétségre ébredve

Mit tennél, ha megtudnád, mindössze három éved maradt hátra életedből? Magad mögött hagynád egykori éned, messzire utaznál, hogy végre szabad lehess? Pálmafák alatt hűsölnék, megmásznád a Mount Everestet, felderítenéd az Északi-sark hófödte vidékét? Netán lenne merszed belevágni a küzdelembe azért, hogy tovább élhess? Megkeresnél három mágikus medált, felvennéd a harcot hadseregekkel, miközben önmagad ellen vívod forradalmaid?
Ezen kérdések foglalkoztatták a tehetséges, húszéves japán egyetemista fiút. Watanabe Satoshit azon a viharos októberi estén, mikor is sorsát megpecsételő bélyeg került rá. S ő a küzdést választotta.


2300 Ft
 

Ákody Zsuzsa
Zazi. Történet egy szerelemről

Ákody Zsuzsa Zazi című regénye egy hazásság története, "krimi" , és pszichodráma is, olyan szerelmi bűnügy, melyben Zazit három férfi szereti. A titokzatosság légkörében a szerzővel létezésünk alapkérdéseiről: a szabadságról, szeretetről, félelemről, sebezhetőségünkről gondolkodunk.

1980 Ft
 

Benke László
Otthonkereső


Az Otthonkeresõ arra döbbenti rá olvasóját, hogy a szeretet-hiányos lét elsorvasztja az ember belső erőit, megbénítja cselekvő-képességét, fölbomlasztja közösségi kötelékeit – így a társadalom fokozatosan atomjaira hull, és a mindenki mindenki ellen (nem pedig a „mindenki mindenkiért!”) törvényszerűsége emelkedik érvényre. Az író maga is, mint regényének hőse, csak idősödvén, tapasztalatokkal egyre gazdagodva ismerte fel, hogy csakis az egymás iránti figyelem, egymás kölcsönös segítése, a lelki gátak tudatos lebontása biztosíthatja a konszenzust (akár egyes személyek, csoportok, akár pártok között). Ha ez hiányzik, akkor a „sátáni” elvek (gyűlölet, békétlenség, boldogtalanság) lesznek úrrá. E felismerés készteti arra, hogy a rendszerváltás eltorzult folyamatában újrafogalmazza élményeit, tapasztalatait, s felmutassa hőse útját – küzdelmein – csalódásain át – a benső békesség elnyeréséig, a hazatalálásig.
1600 Ft

 


Gáll István
A napimádó


A szó igaz értelmében korszerű könyv. A modern regényekben a jelen, félmúlt és a múlt, a különböző idősíkok gyakran keverednek össze - nem mindig indokoltan. Gáll István regényében is találkozik gyakori időváltással az olvasó, de itt ez az "időjáték" igazolt: egyaránt igazolja az élet és a tapasztalat. A személyiségbe kövesedett régi rettenetek mai jelentkezését ábrázolja Gáll A napimádó-ban.
1280 Ft

 


Gombár Endre
Hangyaháború


A Hangyaháború ifjúsági irodalmunkban hiánypótló műnek tekinthetjük. A regény szereplői csodával határos módon élik túl a második világháború szörnyűségeit, történetesen Buda ostromát, a bombázásokat. Laci, a történet főszereplője hat éves az ostrom idején, iskolába járhatna éppen, de szétlőtték, szétbombázták a házukat. Ő is átélte a hihetetlennek tűnő borzalmakat és óvóhelyeken húzta meg magát családjával, édesanyjával és öccsével.
1280 Ft

 


Monár Géza
Csúcsok és szakadékok


Érdekes és fontos korrajz e kötet, a mögöttünk levő fél évszázadról, az író regényes életéről. Élvezetes, színes stílusa és dokumentumhitelességű történetei maradandó értéket jelentenek napjaink irodalmában.
1480 Ft

 


Varga Domokos
Édesanyám sok szép szava


Késő öregségében, kilencvenöt évesen halt meg a hajdani Magay Mariska, de regénybeli vallomásait még annál is később, századik születésnapjának az éjszakáján mondja el író-fiának. Szellemárnyként őt ekkor már nem köti sem társadalmi konvenció, sem családi tapintat, sem személyes szégyen: úgy eleveníthet meg mindent, ahogy a maga idején élte át, vagyis gyerek és kislány és nagylány korában. Nyíltan szól önmagáról is, a külső-belső kibontakozásáról, egészen a nászéjszakájáig. De családja történetét és a békebeli - majd az első világháborúba sodródó - kisvárosi magyar világot is szinte karnyújtásnyi közelségbe hozza.
1350 Ft

 


Borbély László
A lándzsa Longinusa - Az utca napos oldalán


Amikor Borbély László regényeit olvasom, úgy érzem, hazamegyek. Világunkban van valami nagyon ismerős és közös. Mintha én álmodtam volna meséit s ő az enyémet. Ismerem az utcáit, a hőseit, a hőseinek lelkét, akiknek bukása és megváltása felvillantja bennük "isteni származásuk" emlékét. És ismerős az a művészi szándéka is, hogy szépen és érthetően beszéljen az élet legnagyobb dolgairól. Nemcsak a földi világunk közös, de az égi is: ugyanazt a csillagot látjuk a fejünk fölött – írta Müller Péter a kötetről.
1400 Ft

 


Szuly Gyula
A Krisztinaváros lovagjai


A Krisztinaváros lovagjai a harmincas évekbe vezet el bennünket, a gyorsan letűnt korszak úrfiainak világát mutatja be. A budai nagypolgárság kicsit fennhéjázó életét Krúdys-han-gulatok függönyén, zsúrozó-álmodozó úrilányok hangulatainak ködképeibe öltöztetve láttatja. A regény lézengő hősei valóban boldogságnak éltek meg azt az életet, ami az ő osztályrészük volt. Az író ebből a világból érkezett, az akkori magyar társadalom egy meghatározó szeletéről ad hiteles képet.
1100 Ft

 


Marafkó László
Kukkoló


A rendszerváltással munkanélkül maradt mérnök a politikai bozótharcok közepén – titkosszolgálati emberek, alvilági verőlegények kavalkádjában – beperli a strasbourgi bíróságon az előző és a jelenlegi rendszert, visszaköveteli megbecstelenített életét, s közben kínjában nevet. Marafkó kisregénye bő humorú szatíra.
2520 Ft

 


Sulyok Katalin – Siklós László
Macska-élethalálharc


Az újságíró házaspár falusi életének emlékeit eleveníti fel ez az önéletrajzi regény. Az újonnan megvásárolt, régóta üresen álló házban egy macskát fedeznek fel. Julis, az ősanyamacska titokzatosabb az embereknél. Tőle tanulják meg, hogy a macska a macska-életre módszeresen tanítja meg kölykeit. Nem igaz, hogy az állat mindent ösztönösen tud. Julisnak két kölyke is van, s a család lassan szaporodni kezd. A városi emberek rádöbbennek: az állatoknak is külön sorsa, egyénisége van.
1280 Ft

 


Gergely Mihály
Az artista balladája


Gergely Mihály hitvallása, hogy az ember jó, szabad és boldog is lehet, átsüt egész életművén. Az artista balladáját egy kiváló humanista végrendeletének is tekinthetjük. A címadó novella a meghódított társ hálahimnusza. Válogatott novellái és naplója mellett itt olvashatjuk a szerző egyik legjobb regényét, a Költő és király-t is.
1400 Ft

 


Molnár Géza
Lángoktól ölelve


A 20. század nagy tapasztalata, hogy életünkkel együtt az igények és a jelszavak rugalmasan alakulnak. A "mindenki egyért, egy mindenkiért" dialektikus közösségi bíztatását az egyénre koncentráló, "valósítsd meg önmagad!" váltotta fel, majd az egyént is szinte felszámoló "légy vállalkozó", hiszen a vállalkozónak személye már nincs is, csak uniformizáló külső kellékei8 és jó esetben pénze.
1390 Ft

 


Bárány Tamás
Rákóczi zászlai


Ez a regény olvastatja magát; mondhatni: izgalmas regény elejétől végéig. Felnőtt éppúgy nem tudja letenni, mint az ifjú olvasó, s ez azt jelenti, hogy írói eszközeinek széles skálájával hat. A történet, amelyet elmond; Majos János története lebilincselő. A fiatal Majos János, akinek ereiben a Thököly-felkelés egyik vezérének vére csergedez, vagyonától megfosztva, kegyelemkenyéren él gazdag rokonainál. Korán megcsömörlik az olyan úri élettől, amelyet kétféle gyalázattal kell megfizetni: szolgálni és adózni a németnek; s hogy szolgálni és adózni lehessen, csontja velejéig sanyargatni a magyar népet. Vállalja a reménytelennek látszó harcot is értük, és Esze Tamás bujdosó farkasai közt küzdi végig egyik legdicsőbb szabadságharcunk nyolc hosszú esztendejét.
1250 Ft

 


Gergely Mihály
A Kozmosz 15. törvénye


Egy barátságos, távoli űrcivilizáció polgárai, a zünök érzékelik, hogy valahol a Naprendszerben termonukleáris robbantások folynak. Vezetőségük elhatározza, hogy felderíti a detonációk természetét, és ha a helyzet veszélyei úgy kívánják, beavatkoznak a visszafordíthatatlan folyamatokba is. Hamarosan kiderül, hogy a nukleáris öngyilkosságra készülő bolygó nem más, mint a Föld...A zünök képviselői tudósokkal veszik fel a kapcsolatot, de rövidesen terroristákkal és a pusztításban, rombolásban érdekelt megbízókkal találják szembe magukat...
1380 Ft

 


Varga Domokos
Herman Ottó


Géplakatos volt kezdetben, aztán fotográfus, s még a karzatról sem igen hallgathatott a tudományt. De Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorgalommal művelte ki magát, s lett végül is kora magyar tudományos életének egyik jelentős alakja...

 
1280 Ft

 


Varga Domokos
Fiúkfalva


Varga Domokos, a mi családszerető, otthonszerető „Apjánk” 2002. május 12-én végleg elcsavargott. Itt hagyott minket, földi halandókat. Itt hagyta összes műveit is, ahogy ezt a csupa költészettel átszőtt regényét, melyben maradandó emléket állít a menhelyről menhelyre szalajtott, anyátlan-apátián maradt nemzedéknek.
1200 Ft

 


Bárány Tamás
Államcsíny Paránában


A huszadik századnak kétségkívül egyik legförtelmesebb tapasztalata, hogy a politika méregkeverői megszámlálhatatlan pokoli színjátékot képesek rendezni, vagyis annyit, amennyire éppen szükségük van, hogy kezükben tarthassák a dolgok és események irányítását; kevésbé udvariasan szólván: világszerte magukénak kaparinthassák a főhatalmat.
980 Ft

 


Siklós László
Részeg halak


A szerző írja: 1983. szeptemberében szerződést kötöttem a Szépirodalmi Kiadóval arra a regényre, amelyet már évek óta írtam. 1984. májusban leadtam a kéziratot.1987.januárban levelet írtak az elutasításról. Fontos lektorok olvasták regényemet, mely megjárta a pártközpontot. Szörnyülködött fölötte Aczél és Pándi. Végleges ítéletet hoztak:kiadásra alkalmatlan, mivel eltorzítja a valóságot.
780 Ft
 


Ákody Zsuzsanna
Földanyácska gyermekei


Az a dolgunk, hogy felfedezzük a tehetséget. Fiatalon Móra Ferenc Aranykoporsóját olvashattuk olyan izgalommal, ahogy ezt a ritka szép történelmi regényt. A hunok és magyarok ködbe vesző múltjában, ahol alig találhat szilárd támpontot a történész, az írói képzelet szabadon szárnyal. Belső-Ázsiából jövünk a népvándorlás korában, csatázunk a kínaiakkal, átkelünk az Urálon a pusztai lovas néppel - a saját őseinkkel -, keressük a jó legelőt a Szelenge, a Volga, a Don és a Tisza partján, keressük a földet, ahol már a honfoglalás előtt ezer évvel megállhattunk volna.
1380 Ft

 


Benke László
Sértők és sérültek 


Varga Domokos írta a kötetről: E figyelemre méltó mai magyar regény főhősének, Védásnak egész élete azt példázza, igen nagy szükség lenne Szultán papa reménységére, a csoszogni is alig tudó aggastyán hitére, aki a világot s benne a magyarságot akarja még mindig megváltani. Elérni, hogy a közrendű magyarok ne legyenek többé keserű kiszolgáltatottságra kárhoztatva. Arra se, hogy helyzetüknél fogva olykor sértők, de arra se, hogy gyakrabban a sérültek végzetében osztozzanak.
700 Ft

 


Dékány Kálmán
Nőkön innen és túl


A hatalom terrorja eltiporta a forradalmat. Föladatott a lecke azon értelmiségiek számára, akik 56 eszméjének zászlóvivői, illetve hívei voltak. Az élet minden helyzetben a jogait követeli, a kő alól is napvilágra hajtja szálait a fű... A hatvanas évtized eleje-közepe, az úgynevezett konszolidáció folyamata azonban buktatókkal terhes: megtévesztően behízelgő is, alattomban elveszejtő is.
480 Ft

 


Dékány Kálmán
Toronykiáltás, edzésben


feltöltés alatt

480 Ft

 


Dékány Kálmán
Diákvér – Az úrilány lovagja


feltöltés alatt
elfogyott

 


Dékány Kálmán
Árnyékgyár


feltöltés alatt