Publicisztika
1100 Ft

 


Szalay Károly
Fintorgások 


A Demokratában hétről-hétre megjelenő Szókimondó sorozatomból válogattam össze ezt a kötetet. Arra törekedtem, hogy valamiképp a korszak történéseit a válogatásban is nyomonkövessem, minden olyan fontos eseményről beszámolja, aminek közösen voltunk elszenvedői és olykor haszonélvezői. Miközben újraolvastam írásaimat, rá kellett döbbennem, hogy a hétköznapi csetepatékban alantas figurákkal kellett pengeváltásba bonyolódnom, olyanokkal, akik semmiképpen sem érdemlik meg azt a halhatatlanságot, amely az én könyvem lapjain jutna osztályrészül számukra.
760 Ft

 


Győrffy László
Pásztázó, magányerőből


A szerző pásztázva rávillant huszonegyedik század eleji élet-gondjaira, legyen szó közérdekről és egymás közötti magánviszonyról, anyanyelvről, nemzetről, vagy az 1956-s forradalom és szabadságharc emlékéről, s az Európai Unióról.
980 Ft

 


Szalay Károly
Fancsaliságok


Sándor György ajánlása a kötetről: „Szalay - utolsó, általam adott - titulusa, hogy ő tulajdonképpen egy alvó ügynök. Csak nem tudni, kik a megbízói. Miután bal és jobboldali, illetve az ál és szélső, felperzselve általa... Maradna a közép, a centrum, de vérmérséklete ebben (is) meggátolja... ugye a „langyosokat”. Alighanem - mint már láttuk pár sorral fentebb az ügy ügynöke. És ezért próbálják leleplezni, igen: kirekeszteni minden oldalról....
1130 Ft

 


Gergely Mihály
Mi, gyalogrendűek. Korkép hetven jegyzetben


Egyes emberek a közösségek létmélységeiből meríti témáit Gergely Mihály a Kiáltás jegyzetrovatába. Leggyakrabban gyalogrendű sorstársai reményeiről, megcsalatásairól, düheiről ír. És az önpusztító emberi nem halálos fenyegetettségeiről, az országnyi meg a GLÓBUS-kormánykeréknél tolongók tehetetlenségeiről, kontárkodásairól. A XVI. századi Németalföldön élt Pieter Bruegelnek a könyv borítóján megidézett, a Vakok című műve borzongatóan sugallja a tízmilliós állatvilág legkülönösebb egyede, az ember útjának (vak vezet világtalant!?) tragikomikusságát.