Szerző:
Cím:

Alcím:

ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Neszmélyi Károly
Népi írók szellemisége
Tanulmányok

978-615-5683-13-8
2018
A/5
308 oldal
kartonált

Fogyasztói ár:
2560 Ft
 
Internetes ár:
3200 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

...hanem, mint a Népi Írók Baráti Társaságának elnöke közéleti szerepléseinek, tudományos konferenciáinak eszmeiségével, tudományos és közéleti megnyílvánulásaival is. Csak egy kiemelten fontos szellemi műhelyről, a 2016-ban Balatonszárszón, írók, irodalomtörténészek, könyvkiadók közreműködésével megszervezett népi – urbánus vitáról tartott konferenciára utalok.

Munkája elkötelezett a népi irodalom művei és szellemi-politikai értékei iránt. Igen sokat tett annak érdekében, hogy a magyar népi mozgalom öröksége az újonnan kibontakozó kulturális és közéleti kezdeményezések mozgatója legyen. Nem rajta és társain múlott, hogy ez az örökség végül is nem kapta meg azt a közéleti szerepet, amelyet joggal megérdemelt volna. Az olvasó által kézbe vett tanulmánygyűjtemény bemutatja a népi mozgalom néhány jelentékeny képviselőjének, így Németh Lászlónak, Sinka Istvánnak, Kiss Tamásnak, Sárközi Györgynek valamint a mozgalom néhány szellemi-politikai műhelyének, így a Soli Deo Gloria Szövetség és a Püski Sándor által alapított és vezetett könyvkiadónak az együttműködését, a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának nem mindennapi körülményeit, megfogalmazott céljaIt. Ezeket a kulturális és politikai szerveződéseket, műhelyeit – köztük a polgári irodalom műhelyeit is – ezek tevékenységét és örökségét sajnos jórészt elfelejtette a mai magyar közélet és kulturális élet. Szomorú mulasztás ez és nagy veszteség, minthogy a tanulmányíró könyvében megidézett írók és műhelyek örökségének jótékony szerepe lehetne a magyar közéletben és kulturális életben egyaránt.
Következésképp jó lelkiismerettel ajánlhatom a mai magyar olvasó figyelmébe Neszmélyi Károly tanulmányait. Olyan szellemi és politikai értékeket fedezhetünk fel bennük és álaluk, amelyek eligazító szerepet tölthetnek be, a nem mindíg méltányosságra és igazságkeresésre, nemzeti egyetértésre és morális felemelkedésre törekvő kűzdelmeinkben.
Pomogáts Béla
Széchenyi-díjas irodalomtörténész