Napló, memoár, önéletrajz, emlékezések
1480 Ft

 


Gergely Mihály
Hatalomvágy- halálveszély


"Korunkban az ellenőrizhetetlen hatalomvágy - CEZAROMÁNIA - egyes emberek, kis és nagy közösségek, minden ország legfenyegetőbb ellensége. Legyőzése, de még elviselhető korlátok közé szorítása is ritkán sikerült. Eltakarítása vér- és életáldozatok nélkül alig remélhető" –   írta Naplójába Gergely Mihály.
1280 Ft

 


Monár Géza
Csúcsok és szakadékok


Érdekes és fontos korrajz e kötet, a mögöttünk levő fél évszázadról, az író regényes életéről. Élvezetes, színes stílusa és dokumentumhitelességű történetei maradandó értéket jelentenek napjaink irodalmában.
1100 Ft

 


Illés Lajos
Irodalmunkkal Európában


Érdekes történeteket beszél el Illés Lajos, József Attila díjas író a magyar irodalom fogadtatásának epizódjairól az egyes európai országokban. Kötete első, Bécstő Rómáig c. részében a legkiválóbb klasszikus és kortárs magyar írók novelláit bemutató - általa szerkesztett - angol és osztrák antológiáinak históriájáról mesél. Színes képet rajzol "kalandozásairól" kollégáival: Bertha Bulcsúval, Cseres Tiborral, Fekete Gyulával, Jávor Ottóval, Lator Lászlóval, Mándy Ivánnal, Oravetz Imrével, Szeberényi Lehellel Ausztriában, Észak-Olaszországban, Németországban, ahol szépprózánk megismertetésén munkálkodtak.
1380 Ft

 


Szalay Károly
Arcok törött tükörben


Szalay új kötete kisregény méretben és rövid villanásokban, karikatúra skiccekben közelmúltunk izgalmas egyéniségeit villantja föl, analizálja, néhány vonással mesteri portrét rajzolva róluk.
1280 Ft

 


Gergely Mihály
Az artista balladája


Gergely Mihály hitvallása, hogy az ember jó, szabad és boldog is lehet, átsüt egész életművén. Az artista balladáját egy kiváló humanista végrendeletének is tekinthetjük. A címadó novella a meghódított társ hálahimnusza. Válogatott novellái és naplója mellett itt olvashatjuk a szerző egyik legjobb regényét, a Költő és király-t is.
1100 Ft

 


Illés Lajos
Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések


Pomogáts Béla írja: Illés Lajos, József Attila-díjas író, kritikus, az Új Írás alapító-, felelős-, majd főszerkesztője, színesen és érdekesen idézi fel irodalmunkban s szellemi életünkben fontos szerepet játszó folyóirat indulásának és kibontakozásának első küzdelmes éveit. Igazi hőskor volt ez, mert a külső támadások kereszttüzében és belső harcok közepette közölte az 1956-os forradalom után börtönben sínylődő, majd kiszabaduló és a hallgatásra kényszerült vagy háttérbe szorított alkotók írásait . Teret adott a fiatal nemzedékeknek.
elfogyott

 


Kadosa Árpád
Károly-laktanyától a Don-kanyarig


Csak töredék-történetek élnek bennünk, negyvenesekben, ötvenesekben is, apáink életéről s haláláról. S mit tudnak a második világháborúról fiaink és unokáink? Mit tudunk a magyar katonák mindennapjairól, helytállásukról, mit tudunk hazaszeretetükről, életükről és halálukról, a Donnál elesett hősökről, Budapest ostromáról? Kadosa (Kiss) Árpád előző visszaemlékezése, a Viszontlátásra, hadnagy őr! 8000 példányban elfogyott. E könyv szerzője ott volt valamennyi fronton, átélte a XX. század és a világtörténelem talán legvéresebb háborúját.
500 Ft

 


Dezséry András
Szabadítsatok meg az emlékeimtől


Ausztráliában írtam és kiadtam magyar nyelvű könyveket, de öntudatosan vallom, nem angolul, hanem anyanyelvemen írok. Azokat az érzéseket és reményeket írtam meg, amelyek a hozzám hasonló bevándorlók érzései és reményei. Ha ezt sikeresen teljesítettem, nemhiába alkottam, nemhiába éltem. Nem tartom valószínűnek, hogy az én Ausztráliában született gyermekeim valaha is méltányolni fogják tevékenységemet.”
460 Ft

 


Kopré József
Móricz Zsigmond „mindenese” voltam


Örül a nagy fejedelem, mert látja ám odaátról: emlékezik őrá az ő hajdani hűséges szolgája, nyolcvanévesen is. Hát hogyne lett volna boldog az a tiszta szívű "Jóska gyerek" a kis vasajtó mögötti szobában, a Kelet Népe szerkesztőségében. Tudta ő, kinek a ceruzáit hegyezi, hogy Zsiga bácsi csak írjon és írjon a népnek minél többet és minél szebbet! Ne kelljen Zsiga bácsinak csip-csup ügyekre: pénzkeresetre, krajcárok rolnizására, korrigálásra, futkosásra, telefonálgatásra, írók szervezésére pazarolni drága idejét.
elfogyott

 


Varga Domokos (szerk.) 
Szabadság és halál 1848-49. Szem– és fültanúk híradásai


Ezt a könyvet nem történészek írták, nem a múlt időket hűvös ésszel mérlegelők, kutatók. Hanem azok, akik ott voltak, mikor az ég zengett: kétséggel  és reménységgel, erővel és gyöngeséggel, hiúsággal és büszkeséggel, szeretettel és gyűlölettel, bátorsággal és félelemmel megvert-megáldott, eleven emberek. E gyűjteményben ők vallanak híven a látottakról-hallottakról, bár egymás iránt olykor elfogultan, sőt igaztalanul. Többnyire mégis hihetünk nekik.

600 Ft

 


Tóth Endre
Gyermekkorom krónikája


Köszönjünk rá Tóth Endre merengő angyalára, akinek szárnytollai arannyá söpörték Debrecen legszegényebb negyedének porát. Mert a szekérnek valóban haladnia kell, mert az éj csakugyan közeleg, és aki a szekéren ül, már nyolcvanöt évesen, annak még életében meg kell tudnia, hogy utánanézünk, míg átverekszi magát az útvesztőkön a célig, amelyet valaha kitűzött magának. Köszöntsük előre a nyolcvanöt éves merengő angyalt, születésnapja alkalmából, s köszönjük neki a magyar Olvasók nevében új könyvét, a Gyermekkorom krónikáját.
720 Ft

 


Derzsi Ottó és  Varga Domokos (szerk.)
Derzsi Sándor Emlékkönyv


"Derzsi Sándor bizonnyal a kifejezési eszközöket legmerészebben megújítók közé tartozik" - írta róla Sőtér István 1948-ban Négy nemzedék c. antológiájában, amelyben a kor reménységes ifjú költői között őt is bemutatta. Ő maga viszont így mutatkozott be: "1919-ben születtem Somogyomban, Erdélyben... Brassóban érettségiztem, Kolozsvárt hallgattam bölcsészetet. Tízéves korom óta tudom magam költőnek, s ezt még magamnak sem sikerült megcáfolnom, pedig azt is tudom, hogy még semmi érdemeset nem írtam."