Irodalomtudomány2800 Ft
 
G. Komoróczy Emőke
A "TŰRT" ÉS "TILTOTT" HATÁRÁN


Azok az alkotók, akik az ún. „irodalmi élet” peremén maradtak, maradnak – többnyire mélyebben megélik-megszenvedik koruk ellentmondásait, mint azok, akiket könnyen felkap, s aztán tovasodor a hírnév.
Műveikből hitelesebben tárul elénk az adott korszak emberi valósága; a legmélyebb létproblémákra keresnek és adnak választ. A pénz, hatalom, érvényesülés csábításától távoltartva magukat, tisztábban látnak, így segítenek eligazodni a társadalom zegzugos, fullasztó labirintusában, s felmutatják az egyedül lehetséges kiutat: helyreállítani az isteni szférával való kapcsolatunkat, s így megtalálni a benső harmóniát.

1450 Ft
 
Illés Lajos
Az író magántörténelme


...aki a magyar irodalomért, a jó könyvekért, végeredményben a az Olvasóért annyi nagyság közelében tette és teszi a dolgát egész életében, annak éreznie kell: nemcsak azok a jeles íróink és kiváló színészeink szeretik őt, akikről ír, akikre e kötetében emlékezik, hanem sok-sok olvasó is. Valóban reméljük, hogy „Kassák, Tersánszky, Lengyel, Veres, Németh László, Illyés Gyula, Illés Endre, Kolozsvári Grandpierre, Nemes Nagy Ágnes, Rónay György, Örkény és a többi eltávozott is kap egy-egy példányt az örök vadászmezőkön” az írónak ebből a kötetéből is. Ugyanígy kortárs íróink és kiváló színészeink, akiknek mindenük az olvasás. „– Rajongok értük. Szerelmeim! Vágyakozva olvasom őket. A könyv életem fontos része!”

1380 Ft

 


Marafkó László
Litera-túra


Egy kis misztikával vezeti be kötetének napilapokból, irodalmi folyóiratokból már ismerhető írásait Marafkó László, megvallva, hogyan is került az irodalom közelébe valamikor kamasz korában. A sajátos stílusú, sok társadalom- és irodalomtörténeti információt tartalmazó esszék igazolják akkori döntését.
1980 Ft

 


Alföldy Jenő
Templomépítők – Költők, könyvek, versek 


A könyvben szereplő írásokat három nagyobb fejezetre osztotta a szerző. A Portrévázlatokban kis terjedelmű pályaképet ad egy-egy költőről, többnyire válogatott verseik vagy teljes életművük megjelenése alkalmából, a Verseskönyvek írásai egy-egy űj verseskötetre világítanak rá, a Verselemzések pedig egy-egy költemény részletesebb műelemzésébe bocsátkoznak.
1980 Ft

 


G. Komoróczy Emőke
A szellemi nevelés fórumai

G. Komoróczy Emőke feltárja és végigkíséri a XX. sz. egyik legjelentősebb szellemi vonulatának alakváltozásait, amely az ember morális forradálmának - egy etikus/abb/ és igazságos/abb/ társadalom megteremtésének - előkészítését, katalizálását tűzte célul. Nagy pedagógiai erosszal rendelkező íróink (Kassák, Németh László...
1100 Ft

 


Illés Lajos
Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések


Pomogáts Béla írja: Illés Lajos, József Attila-díjas író, kritikus, az Új Írás alapító-, felelős-, majd főszerkesztője, színesen és érdekesen idézi fel irodalmunkban s szellemi életünkben fontos szerepet játszó folyóirat indulásának és kibontakozásának első küzdelmes éveit. Igazi hőskor volt ez, mert a külső támadások kereszttüzében és belső harcok közepette közölte az 1956-os forradalom után börtönben sínylődő, majd kiszabaduló és a hallgatásra kényszerült vagy háttérbe szorított alkotók írásait . Teret adott a fiatal nemzedékeknek.