Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Varga Domokos
Herman Ottó
életrajzi regény
963 8250 75 5
2002
A/5
201 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
1380 Ft
 
Internetes ár:
1104 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

...Az angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday könyvkötő volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosműhelyből indult. És elsorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek - írta Herman Ottó valamelyik cikkében. E sorok ráillenek saját életútjára is. Géplakatos volt kezdetben, aztán fotográfus, s még a karzatról sem igen hallgathatott a tudományt. De Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorgalommal művelte ki magát, s lett végül is kora magyar tudományos életének egyik jelentős alakja...
 
Kritikák, recenziók

Herman Ottó (1836-1914) tudományos műveivel nemzetközi hírnevet szerzett, ezenfelül mint ízig-vérig demokratikus szellemű politikus és publicista magasan kiemelkedett hazai kortársai közül. Varga Domokos színesen, riportszerű elevenséggel írja le a nagy magyar tudós életének küzdelmes és mozgalmas periódusait: gyermekkorát, miskolci diák- és inaséveit, Bécsben iparossegédként, Fiuméban és Dalmáciában a katonaságnál töltött esztendeit, fegyveres részvételét az itáliai, majd a lengyelországi népi felkelésben, kőszegi fényképészi, kolozsvári konzervatóriumi tevékenységét; majd pályájának fölfelé ívelését: egyre bővülő, elismert tudományos munkásságát, újságírói, lapszerkesztői, országgyűlési képviselői működését Kolozsvárott, illetve Budapesten. Híven jellemzi az eredeti gondolkodás és eredeti fogalmazás mesterét, a természetbúvárt és az embert, aki mint természettudós Darwin, mint politikus Kossuth Lajos eszméinek harcos követője és hirdetője volt. A könyv - néhány szakmai és politikai fejtegetést tartalmazó részlettől eltekintve - jellegzetesen életrajzi regény. Tanulságos és egyben izgalmasan érdekes még azok számára is, akik előtt a feltárt terület nem ismeretlen. Elbeszélőkészsége, közvetlen írásmódja közel hozza az olvasót egy letűnt világhoz, hozzásegíti a szellemiségében és jellemében egyaránt nagy magyar egyéniség megismeréséhez és pozitív értékeléséhez. A cselekményes életrajz - serdülőknek és a téma iránt érdeklődő felnőtt olvasóknak ajánlható.
_____________
Forrás: www.kello.hu