Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Konczek József
Formáért sóvárgó

szépirodalom, vers
978 963 9596 23 8
2008
A/5
149 oldal
kartonált, ragasztókötött

 

Fogyasztói ár:
1350 Ft
 
Internetes ár:
1080 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

„…az ember kutat ás, / arcán a tenger csillan át” – írja kötetében  Konczek József. Ez a gondolat a legújabb technika évezredének kezdetén a hagyomány világában élő emberre tekint, s azzal a hittel, hogy van ígéret a távoli meghódítására a megszokott tettekben is. Szellemünk tevékenysége – a kút-arc-tenger” jelképbe foglalva a haza adta életlehetőségek egyéni megélése, egy negyven éve publikáló író életének következetes végiggondolása. A kötet verseinek más része a „déli háború” máig sem csillapodott sokkoló hatását szenvedi, összekötve a nagybáty halálának még régebbi tragikus élményével. Mélyen megélt versek ezek, drámai erejük gyakran éppen a látszólagos könnyedségben bontakozik ki. A formáért, az örömért sóvárognak, az örömért, amely beteljesülése előtt ugyanolyan arc nélküli, mint az ősi willendorfi Vénusz asszonyka szobra, a kőkorszaki ember védő istennője.

 
Kritikák, recenziók

Konczek József újabb kötete drámai erejű lírai áradás, számvetés, személyes ön- és egyetemes létértelmezés. Több verse régebbi alkotásainak újraírt, átértelmezett változata, a nyitó ciklusba azonban bekerült néhány régebbi verse is, melyek az öt-tíz éve született alkotások fényében nyernek többletjelentést. Rendkívül találó a cím is (egy 2002-es vers nyomán), hiszen az egész kompozíció a megragadhatatlan, formátlan, arc nélküli, ősi vonzódások formába öntésére tett kísérletként értelmezhető. Egészen bravúrosak a Tschon Soulagin Párizsban élő korjag nyelvésztudós neve alatt született, Konczek József jegyzetei szerint állítólag a tudós hagyatékából fennmaradt korjag (korjak) szonettek, melyek a finnugor nyelvek hangzásvilágára építő verszenék, jelentésüket egyedül a hangzás, a ritmus, a forma adja - számunkra. Fokozzák a hatást Soulagin gyenge francia fordításai, még inkább a konczeki magyar változat éteri lebegése, mely a nyers testiségről beszélő erotikus szimbolikát rejt. A kötet szemebtűnő erénye ez a komoly játékosság, életességgel párosuló formai gazdagság. Minden versszerető olvasó figyelmét érdemes fölhívni rá.
_____________
Forrás: www.kello.hu