Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Varga Domokos
Európa születése
történelem, esszé
963 8250 74 7
2002
B/5
192 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
1380 Ft
 
Internetes ár:
1104 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

Varga Domonkos történelmi esszékötete az antik világ bomlásától az érett középkor elejéig kíséri végig azt a bonyolult folyamatot, amelynek eredményeként lassacskán létrejött mindnyájunk közös Európája. Keresi az egymást követő események mélyebb okait; többé-kevésbé rejtett összefüggéseket segít megértenünk, s otthonosabbá válnunk kontinensünk múltjának egy olyan korszakában, amelynek titkai mai ésszel nemegyszer szinte megfejthetetlennek látszanak.

 
Kritikák, recenziók

A kötet a népvándorlások korától a feudális királyságok hatalmának megerősödéséig csaknem ezer esztendő történelméről ad sokszínű, olvasmányos áttekintést. Amikor Attila hun lovasai űzve és űzetve megindították a népvándorlás első nagy hullámát, Róma hatalma már évszázadok óta hanyatlott, és a barbárok egymást követő támadásai csak siettették a birodalom széthullását. Új, a korábbinál is véresebb korszak kezdődött, a rabszolgatartó társadalmat fokozatosan felváltotta a feudalizmus. A kötet, noha vázlatosan, mégis a történelmi epizódok érzékletes képsorán keresztül mutatja be a folyamatot, biztos kézzel ábrázolva a korszak kiemelkedő eseményeit és szereplőit. A szerző sosem feledkezik meg a nagy történelmi összefüggésekről, a gazdasági, hatalmi helyzet mellett a különféle ideológiák, mindenekelőtt a két világvallás, a kereszténység és az iszlám küzdelmének is nagy figyelmet szentel. Bemutatja, miként fenyegette Európát az arab áradat, majd a normannok meg-megújuló támadása; hogyan ébredt erejének tudatára az európai népek közössége egy olyan közösség, amelyben szinte állandó volt a háborúskodás, de az érintkezésnek ez a véres formája sem tekinthető pusztán romboló hatású küzdelemnek: hozzájárult a jellegzetesen európai kultúra, szellemiség kialakulásához. A szerző ráirányítja a figyelmet arra is, mit köszönhetnek Európa népei közelebbi és távolabbi szomszédaiknak; szembetűnő, hogy semmiféle hamis ideológia jegyében sem eszményíti a mai Európa örökségét. A kötetet időrendi táblázat egészíti ki. A hajdan oly népszerű Képes történelem sorozatban megjelent kötet ezúttal társszerző (Vekerdi László) nélkül, változatlan szöveggel, ám sajnálatos módon illusztrációk nélkül jelent meg - ismét széles olvasói réteg számára.
_____________
Forrás: www.kello.hu