Elbeszélések1980 Ft
 

Móricz Zsigmond
Szegény emberek


Válogatott novelláiban a 130 éve született Móricz fájó szeretettel, szerető haraggal szemünkbe mondja, hogy milyenek vagyunk. A legnagyobb magyar író olyan megrendítő erõvel ábrázolja a becsületességre áhítozó szegény embert, hogy égre kellene kiáltanunk:  Kár, hogy nincs Isten. Pedig kellene, hogy légyen.

2800 Ft
 

Verzár Éva
Mire megvirrad - Mai székely balladák


Tamási Áron és Móricz Zsigmond örül, mondhatnám felületesen, ha azt gondolnám, hogy Verzár Éva az ő írásművészetüket folytatja. Majdnem így áll a dolog. Rokonságuk, sőt testvériségük, lélek- és népismeretük azonban mélyebb eredetű. E mai balladák szerzője a magyarságnak még ugyanabból a tiszta forrásából merített: az erdélyi természetből, a székely nép életéből, hétköznapi emberek sorsából. Ebben gyökerezik testvériségük. E mélyre látó, gyakran megrendítő, sokszor elgondolkoztatóan izgalmas, máskor inkább csak megnyugtatóan szép és igaz történetek azért is jók, tiszták és hasznosak, mert segítenek magunkra találni, mérgezettségünktől megtisztulni...

1250 Ft
 

Borbély László
Üzenet a ringből


Kisregényei (A lándzsa Longinusa, Az utca napos oldalán) és színészekről szóló könyvei (Kaszkadőr nélkül – Koncz Gáborral, Bohóc vérben és vasban – Dózsa Lászlóval, Egy önveszélyes ember - Reviczky Gáborral) után a szerző első novellás kötetét tartja kézben az olvasó. Borbély László 1988-ban született, 1992 óta hírlapíró, Az antikvárius című tárcanovellája 2002-ben nemzetközi nagydíjat nyert, szépprózáit rendszeresen közlik irodalmi lapok. Üzenet a ringből című novellás kötetében visszatér a hírlapírás klasszikus hagyományához Hősei a mindennapok névtelenjei, most vagy mindörökké. Hitvallása szerint aki szereti a másikat, az nemcsak felelősséget érez iránta, hanem engedi szabadon küzdeni sorsával.
1480 Ft

 


Iszlai Zoltán
A leányzó fekvése


Iszlai Zoltán huszonhatodik könyvében válogatott és újdonsült szerelmes novellák olvashatók. Eredeti bennük, hogy a tevékeny szerelmesek kapcsolatát majdnem mindig meghatározza a nyomós érdek, a hátsó szándék vagy a ravaszkás számítás. ez a haszonkeresés leginkább jellemzi a címadó elbeszélést, a befektető leányzóról. A talpraesett asszonyka itt úgy csalja meg nemzőképtelen, ám dúsgazdag férjét, hogy vagyonuk a mástól születő örökösé maradhasson.
1280 Ft

 


Gergely Mihály
Az artista balladája


Gergely Mihály hitvallása, hogy az ember jó, szabad és boldog is lehet, átsüt egész életművén. Az artista balladáját egy kiváló humanista végrendeletének is tekinthetjük. A címadó novella a meghódított társ hálahimnusza. Válogatott novellái és naplója mellett itt olvashatjuk a szerző egyik legjobb regényét, a Költő és király-t is.
1300 Ft

 


Nagy István
Aki lemaradt a hajóról


Most volna Nagy István 100 esztendős. Kár, hogy nem ismerjük eléggé nagy íróinkat sem. E kötet novellái egy-egy éles késszúrás a szívbe. Nagy István fiatalkori történetei kivétel nélkül hiteles, szép írások. Ő az a gyermek, akinek édesapján végigvág botjával a csősz, mert leültek a fűbe. A máséba.
1390 Ft

 


Csák Gyula
Egy május fejfájára


E könyv szerzője tapasztalatból tudja, hogy van a lidércnyomásnak egy fajtája, ami ébren fogja el az embert álmatlan éjszakák során. Ez az érzés halálos kimerültséggel kezdődik és azzal folytatódik, mintha mindennek megváltozott volna a minősége. Mintha az emberek és tárgyak valami nagyon öreg, nagyon kusza jelen hagyatékai lennének. Tanácsos lehet ilyenkor, ha akár hitetlenül is próbálunk imádkozni.
1200 Ft

 


Csongor Rózsa
A fekete hárászkendő


Több és drámaibb csalódásban volt része, mint kortársai zömének, mint a mi nemzedékeinknek általában, akik végigéltük az elmúlt fél évszázadot. Azért, mert jobbhiszemű volt és többet adott magából, mint mások. S furcsa módon épp ez a jóhiszeműség és részvét a szenvedő emberek iránt nem kopott el, nem romlott meg az elbeszélések hősnőjében, az egykori szőke lányban, és az őt jövő koroknak átörökítő íróban: Csongor Rózsában sem.
1280 Ft

 


Varga Domokos
Kutyafülűek, novellák (Varga Domokos válogatott művei)


Ma már nyíltan bevallhatom, hogy a Kutyafülűek, amelyet a fanyar humoráért becsülnek sokan, halni hurcolt életek nyögéseinek, nyöszörgéseinek hallatán fogant a budapesti Gyűjtőfogház úgynevezett Kisfogházában. Rövid kis kezdőfejezetét még szabadlábon írtam ugyan, valamikor 1956 nyarán, de magát a könyvet csak két évvel később kezdtem papírra vetni ott, abban az emeletes épületben, amelynek a tövében naponta folytak akkoriban az akasztások.

  
980 Ft

 


Bistey András
A képviselő vidékre megy


A szerző legjobb elbeszélései, a megdöbbentő Egy téli éjszakán, a mélyre ásó A nagy riport, a talán még ezek közül is kiemelkedő, már-már móriczi nagyságrendű A képviselő vidékre megy. Nem véletlenül került be a frankfurti könyvvásárra készült német nyelvű magyar novellaantológiába.
elfogyott

 


Varga Domokos
Tisztelt család –om, –od, –ja


A köztudat szerint a családban a szülők nevelik a gyerekeket. Valójában: a családi közösség neveli - több-kevesebb sikerrel - a szülőket is, a gyerekeket is. A család tagjai szerencsés esetben egymásra hangolódnak, s termékeny érzelmi-szellemi-erkölcsi kapcsolatba lépnek. Még szerencsésebb esetben ez a termékeny kapcsolat a serdülőkor éveiben is megmarad szülők és gyerekek között. Kamaszodik a kölyök - vagy a kölyöklány -, de "kamaszodnak" a szülők is. Nem öltik föl a tévedhetetlen felnőttábrázatot, nem játsszák a bölcs prédikátort, a szigorú erkölcsbírát, nem siránkoznak, nem üvöltöznek, nem pofozkodnak.
880 Ft

 


Csontos Gábor
A boldogság korlátai


A 75 éves szerző mondja: Ideje számvetést csinálni, mielőtt a legfelsőbb hatalom végképp abbahagyatná velem szerelmetes pályám, az irodalmat. A puha diktatúra nem támogatott, de nem is tiltott el az óvatos igazmondástól, azonban húsz könyv után, a szocializmus bomladozása, majd talonba-küldése engem is nyugdíjba küldött. Most mégis nekiláttam, végtére is az író nem mehet nyugdíjba, még ha küldik, akkor se. Utolsó másfél-két évtizedemből összeszedtem néhány - szerintem- figyelemre méltó írást és azzal a szerény kérelemmel nyújtom az olvasónak: szánjon rám egy két órát.
1200 Ft

 


Hendi Péter
Rekviem egy jogászért


Hendi Péter: Budapesten születtem, nem sokkal azelőtt, hogy a várost védő szárnyai alá vette a Vörös Hadsereg. Azóta is fut a borsó a hátamon, amikor azt a szót hallom: felszabadulás. Nem összetéveszteni azzal, hogy felszabadító rúgás, mert az azt jelenti, hogy a következő percben nem kap gólt a magyar válogatott. Huszonhatévesen hagytam el Magyarországot. Bécs, Göteborg, München és Genf következett. Szerettem mindegyiket. Hazát cseréltem és pályát.
600 Ft

 


Dékány Kálmán
A szív vására  


A nő szívbéli magánya olykor bizony világgá kiáltatik a párkereső sóvárgás kínzásában: apróhirdetés az újságokban – afféle szív vására ez. Egy rokonszenvesen gáláns, ötletgazdag „érett” férfiú számára akár életvitellé is válhat az ilyen vásárfia elnyerése. De mi történik a nő szívével, ha gyanakvása tűhegyei belekaristolnak a „cseréptál” mázas csillogásába?...
600 Ft

 


Molnár Géza
Hózápor Budán

feltöltés alatt

750 Ft

 


Kuczka Péter
Az utolsó kenet


Mielőtt Az utolsó kenet Pista papja elmondja gyerekkori osztálytársa és felnőttkori ellensége, István pap fölött a bűnbocsánatot, álljunk meg egy kicsit.
Ki gondolta volna, hogy a költő így tud mesélni! Nőkről és háborúról, forradalomról és bosszúállókról, élő babákról és félelemről, melegekről és hidegekről, római harcosokról és öregemberekről, kísértetekről és ufókról, életuntakról és svindlizőkről, aranyakról és hatalmakról, álmodozókról és beletőrödőkről - s még mennyi mindenről! - szól e könyv negyvenegy története. Mi minden történt itt az elmúlt ötven évben!
600 Ft

 


Dékány Kálmán
A szerelem tornácán 


Finom, csúfondáros szemlélet lengi át a kötet elbeszéléseinek ama csokrát, mely A szerelem tornácán cikluscímet viseli. Örök talány, vajon eljut-e a két nem közötti kölcsönös vonzalom a valódi szerelemig, vagy netán megrekedt annak előterében, azaz a tornácon, S miért így, miért nem úgy?... A további ciklusdarabok - Csendéleti keringő, Kialvatlan árnyak tája, Színe és fonákja - a szerző sajátos és jellegzetes látásmódjából is ízelítőt adnak: az emberi- társadalmi környezet, mely rejtett szálakon szövi át meg át a személyi létet, óhatatlanul drámai élethelyzetekbe sodorja, keresztút elé állítja a boldogulás vágyától fűtött egyedeit; miképpen kerekedhetünk felül az ellenőrökön, vagy ha legyőzettünk, mit véthettünk el?...
600 Ft

 


Molnár Zoltán
Veszélyek és meggondolások 


feltöltés alattSzabó Pál: Tiszta búza

600 Ft

 


Szabó Pál
Tiszta búza


Dolgozni kell: magot szórni, gyermeket simogatni, otthont teremteni. A zsoltár a békét adja, a szerelem a folytonosságot, a munka az örökkévalóságot. Novelláiban is, mint regényei legszebb lapjain, költészetté nemesedik az ábrázolt világ: szinte énekelnek a földek és a sorsok. Embereit látva nyugszik a szív: valamiért mégiscsak érdemes az öregség felé ballagni. S hisszük, amit Szabó Pál vallott: amelyik népben ennyi erő és szépség van, nem pusztulhat el.
elfogyott

 


Móricz Zsigmond
Hét krajcár

Ez a könyv a "Nyugat" 1909-es kiadásának hasonmás kiadása.