Szerző:
Cím:

Alcím:
Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Gergely Mihály
Ébredj emberiség!
Röpirat hetven
kiáltásban
esszék
963 8250 58 5
2001
A/5
228 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
1180 Ft
 
Internetes ár:
944 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

Az ember, az emberiség a maga több millió éves történelmi útján még sosem került olyan halálveszedelmekkel fenyegető helyzetbe, mint a XX. század végére. Már a puszta léte, megmaradása forog kockán. A XXI. század, a harmadik évezred küszöbének nagy reményekkel várt átlépése előtt másfél hónappal írom ezeket a sorokat, amikor sokan már szemükkel látják s eszükkel fölmérve élik át a XX. század "teljesítményeinek" késve érzékelt következményeit. A modern tudomány és technika révén az emberiség mintha az isteni teremtő hatalom részese lett volna, de a saját rövidlátásának és önzésének kiszolgáltatva. A mohón egyre kevesebb kézbe ragadott Hatalom önlelepleződései (a Profit - a maffia szférával összefonódva) talán az utolsó vészjelzések az emberi nem ébresztésére. Fajunk önpusztító hajlamából törhetett föl ez az egész földi szerves létezést megsemmisítésével rémítő Sátáni erő. Ennek a kivételesen életellenes hajlamnak a végzetes hatásaira már sokan figyelmeztették az egyes országok vezetőit s a XX. században sorozatosan életre hívott nemzetközi szervezetekéit. Majd minden nemzedékben voltak, akik idejében "leadták" a vészjelzéseket.

 
Kritikák, recenziók

'Az életem első tizenöt évében falumban tanult íratlan törvényt máig követem: aki elsőnek pillantja meg a pusztító lángok fellobbanását, annak félre kell vernie a harangokat, de legalább tüzet kell kiáltania' - írja Gergely Mihály kötete előszavában. Több mint harminc esztendeje foglalkozik írásaiban a testet-lelket mérgező, a társadalmat szétziláló devianciákkal. Az ízlést romboló, hívságos divatokat, a gátlástalan erőszakot, a környezet pusztítását, a levegő szennyezését, a szolidaritás legcsekélyebb létének a hiányát, az anyanyelv romlását, a szegénységet, a tanulatlanságot és annak minden nyomorúságát olvashatjuk a hetven rövid, ám annál keményebb röpiratban. Gergely Mihály mindenkori erőssége a szociografikus látásmód, az előítéletektől való mentesség és a dogmáktól való irtózás. Soraiból többször kiolvasható a rendszerváltó évtized néhány csalódása is, az értelmiségi elit 'kétes alkalmassága'. Mindezzel együtt nem lehangoló kötet Gergely Mihályé, és hangsúlya a segítő szándékra került. Társadalmi kérdések iránt érdeklődők, mindennapjaink gondjait megismerni kívánók figyelmére érdemes.
_____________
Forrás: www.kello.hu