Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Dr. Benke József
Az ó- és középkor egyetemei

történelem, művelődéstörténet
978 963 9596 17 7
2007
A/4
303 oldal
keménytáblás, cérnafűzött

 

Fogyasztói ár:
5900 Ft
 
Internetes ár:
-
Kedvezmény:
-
     
 
Ismertető

Akit érdekel fél tucat ázsafrópai egyetem ókori és mintegy háromszor ennyi középkori európai egyetem rövid története, és ezen egyetemek több mint ezer tudósának-professzorának, valamint sok száz ismert egyetemistájának (Gerbert d Aurillactól és Chaucertól Dantén és IV. Károly császáron át Petrarcáig és Villonig) tevékenysége, annak figyelmébe ajánljuk ezt az egyetemek történetével szoros kapcsolatban álló, 145 színes képet (Imhotep és a szem anatómiája, Ptolemaiosz és a salamancai egyetem, Buddha és Athéni iskola, Homérosz és az al-Azhár, II. Mehmed szultán és a skolasztikus oktatás, Hedvig királynő és a Sorbonne alapító okirata, az egyiptomi írnokok 4400 éves és a firenzei Santa Maria Novella Capella A hit diadala 626 éves oltárképe stb.), valamint francia nyelvű összefoglalót tartalmazó munkát.

 

 
Kritikák, recenziók

A pécsi egyetem muzeológus professzorának könyve izgalmas tudománytörténeti áttekintést nyújt Európa, Ázsia és Afrika ókori és középkori egyetemtörténetéről. Felhasználva a fennmaradt képzőművészeti ábrázolásokat (ezekből, valamint a híres épületekből, kéziratokból számos színes illusztráció kínál ízelítőt a kötet lapjain), Benke József minden fontos részletre kiterjedő, átfogó képet nyújt az egyes civilizációk (a kínai kivételével) egyetemein folyó oktatásról, számtalan híres és alig ismert személyiség munkásságát érintve. A könyv legfőbb erénye, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a történeti, művelődés- és vallástörténeti összefüggésekre, a különféle felfedezések vándorlására, de feltárja a különböző korok, intézmények oktatási struktúráját, és mindeme bonyolult kapcsolatok fényében választ keres arra is, miért kerülhetett egy-egy előremutató tudományos probléma éppen az adott korban, az adott egyetemen, adott tudományos műhelyben felszínre. Benke József bibliográfiával, illetve fejezetenkénti, részletes francia nyelvű összefoglalóval és tartalomjegyzékkel, valamint az egyetemek listájával kiegészített, továbbá Lénárd László, a PTE rektora soraival útjára bocsátott, impozáns forrásanyagra és szakirodalomra támaszkodó könyve tengernyi adat, forrásidézet kíséretében számos közkeletű vélekedést cáfol meg, rengeteg újszerű, olykor meghökkentő tudománytörténeti állítással gazdagítja az olvasót - mindenekelőtt az egyetemi, főiskolai hallgatókat, de az emberi művelődés története iránt érdeklődő, művelt laikusokat is.
_____________
Forrás: www.kello.hu