Szerző:
Cím:

Alcím:
Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Gergely Mihály
Az artista balladája

A szerző válogatása műveiből:
elbeszélés, regény, novellák, napló

963 8250 94 1
2004
A/5
251 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
1280 Ft
 
Internetes ár:
1024 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

Gergely Mihály hitvallása, hogy az ember jó, szabad és boldog is lehet, átsüt egész életművén. Az artista balladáját egy kiváló humanista végrendeletének is tekinthetjük. A címadó novella a meghódított társ hálahimnusza. Válogatott novellái és naplója mellett itt olvashatjuk a szerző egyik legjobb regényét, a Költő és király-t is.

Írjon Gergely Mihály novellát, elbeszélést, regényt, naplót, vagy rá jellemző - gyakorlati célzatú - publicisztikát, például a lelki-szellemi-erkölcsi környezetszennyezésről, az írót lényegében mindig ugyanaz a makacs gondolat hevíti: hogyan lehetne megállítani az ön- és közveszélyes embert a vesztébe rohanásban? Azok is örömmel vegyes ámulattal olvashatják a kötetnyitó elbeszélést, Az artista balladáját, akik írói munkásságát mélyebben ismerik.

 

 
Kritikák, recenziók

A nyolcvankét éves író válogatott prózai műveit veheti kézbe az olvasó. A szerzőről keveset tud a magyar irodalomtörténet; ennek egyik oka, hogy a szocialista irodalompolitika harcos írója, Révai József, 'a sematizmus ellen' 1950-ben indított harc jegyében az elsőkötetes Gergely Mihályon verte el a port, aki a kudarc nyomán hosszú évekig más irányban haladt, 'könnyebb írásokkal' kereste a kenyerét. Ez a kötet a szerző legjobb írásaiból ad válogatást; ezekből az írásokból, más műveihez hasonlóan, könnyen kiolvasható az író hitvallása: az ember jó, nemes, szabad életre és boldogságra rendeltetett. Szinte tézisszerűen, de eredeti szépírói eszközökkel állítja elénk ezt a hitvallást a címadó elbeszélés: a jót mindenütt agyonütik, eltapossák, de végül mégis a jó él tovább, a rossz (a jó hiánya) pedig megszűnik. Az életnek van értelme; ezt még az is megtalálhatja, aki már letett róla. Gergely gyakran ábrázol lelki folyamatokat, de a belső monológokat nemigen kedveli; a szereplők egyéni fejlődését és egymásra hatásukat gesztusok, kisebb-nagyobb cselekedetek ábrázolása révén mutatja meg, nagyon finom árnyalatokban, lélektani hitelességgel. A Költő és király c. kisregény írói ábrázolásmódja hangsúlyozottan dramatikus stílusjegyeket mutat: a regény elejétől végig dialógusra, méghozzá eleven, gondolatgazdag dialógusra épül. Szerves része a válogatásnak a Naplómból c. fejezet, amely 1955-től 2001-ig közel fél évszázadot ölel át, és örökérvényű, maximaszerű megállapítások mellett olyan időszerű gondolatokat is tartalmaz pl. a modern tudomány felfedezéseiről, a hatalom gyakorlásáról, amelyek megalkuvás nélküli szókimondását álmélkodva szemlélheti az olvasó.
_____________
Forrás: www.kello.hu